İnsan Kaynakları

Nüans Grup Kurumsal

KARİYER

İNSAN KAYNAKLARI

NÜANS GRUP, işe yüreğini koyan elemanların çalışmasına katkıda bulunarak, kaliteli, gelişen, güler yüzlü hizmet anlayışının, tüm çalışanlarca benimsendiği bir kurum kültürü yaratmayı hedeflemektedir.

Personel Seçme ve Yerleştirme

Bu süreç mevcut eleman ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir. Sürecin temelinde belirlenmiş, “Mesleki, Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinlikler” bulunmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır. Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.
NÜANS GRUP olarak, çalışanlarının eğitimi ve sürekli gelişiminin önemli bir ticari öncelik ve rekabet kriteri olduğuna, hizmet kalitesi ve devamlılığı sağladığına inanıyoruz.
Hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın NÜANS GRUP’ ta katılan kişi, eğitimleri için kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan yapılandırılmış bir yaklaşımla karşılaşır. Bu, eğitimler (oryantasyon eğitimleri, sözleşme aşinalığı ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre, Müşteriyi Koruma vs. konuları içeren NÜANS GRUP ve müşteriye özel politikalar ve prosedürler ile kişisel gelişime yönelik Tesis Hizmetleri Yönetim Becerileri eğitimlerini içerir.

Performans Yönetimi

NÜANS GRUP, tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve kurallara uyumunu değerlendirir, çalışanların işten ve kurumdan beklentilerini ölçer, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptar, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirir. Performans değerlendirme, şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir. Performans değerlendirme, çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir. NÜANS GRUP, tüm çalışanlarının, kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında performans durumuna göre hareket etmektedir.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile terfi etme olanaklarının hazırlanması, uygun kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir. Performans değerlendirme sonuçları, kişinin iş başarıları, ilişkileri ile ilgili sonuçları içerdiği için kariyer planlama aracı olarak kullanılır. Kariyer yönetimi iyi yapıldığı kurumlarda kişiler bir çalışanın mevcut bulunduğu durumun farkında olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi, kendini geleceğe hazırlaması açısından yararlı bir uygulamadır. NÜANS GRUP, dinamik bir “Kariyer Planlama” Süreci içerisinde, yöneticilerini kendi bünyesinde yetiştirir ve kurum kültürünün yaygınlaştırılmasını hızlandırır.

Ücret Yönetimi

NÜANS GRUP’ ta, ücret politikamız; temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş bazında sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, "yüksek performansı ödüllendirmeyi" hedefleyen, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl aralık ayın da değerlendirilip güncellenmektedir.

Kurum İçi Rehberlik ve Danışmanlık

İnsan Kaynakları Birimimiz, çalışanlarımız için danışmanlık yapan birimdir. Gerek yönetimin gerekse çalışanların verimli ve başarılı hedeflere yönelik çalışmalar yapmaları için sistemler ve uygulamalar önerir. Bu uygulamalar hayata geçirilirken İnsan Kaynakları tüm çalışanların yanındadır. İnsan Kaynaklarının bir diğer misyonu da tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlara rehberlik etmek, onları dinlemek ve çözüm getirebileceği konularda çalışmalar yapmaktır.

Motivasyon

Çalışanların işlerinde başarılı olmasının temelinde işlerini severek yapmaları ve mutlu olmaları yatar. Bunun onların motivasyon düzeyiyle ilgisi vardır. Motivasyon, çalışanların şirketin genel amaçlarına uyumunu, bağlılığını, biz ruhunun oluşmasını sağlamaktadır. NÜANS GRUP olarak, bünyemizde bulunan çalışanlarımız ile sosyal, kültürel aktiviteler planlar, hayata geçmesini sağlarız. Ayın Elemanı seçimi yapar ve ödüllendiririz.

Çalışma İlkeleri

NÜANS GRUP Davranış Kuralları, tüm faaliyetleri ve çalışanları için geçerli bazı temel ilkeleri kapsamaktadır. Müşteri şikayetleri, etkili bir şekilde ele alınır ve kesintisiz yüksek düzeyde hizmet sunmayı sağlama konusunda değerli bir katkı olarak değerlendirilir. NÜANS GRUP’ un sosyal, çevresel ve etik taahhütleri, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerine yansıtılacaktır.

Çalışanların Kişisel Davranışları

• Çalışanlar yasalara uymalıdır.
NÜANS GRUP, tüm çalışanlarından NÜANS GRUP Değerlerine uymalarını beklemektedir: Dürüstlük, Sorumluluk, Sahiplenme ve Kalite.
• Kişisel davranışların tabi olduğu mevzuat veya kuralların bulunmadığı durumlarda, her çalışanın doğru karar vermesi ve gereken özeni göstermesi gerekir.
• Çalışanlar, KVK Yasası kapsamında kendilerine yapılan bildirimler doğrultusunda hareket ederler.
• İş arkadaşları, müşteriler ve diğer iş ortaklarına saygılı ve eşit davranırlar.
• Cinsel taciz dahil olmak üzere ayrımcılık ve taciz, kesinlikle kabul edilemez.
• NÜANS GRUP çalışanları, çalışırken alkol veya uyuşturucu kullanamaz.
• Şüphe duyulduğunda, çalışanlar sorularını üstlerine veya sorumlu olan bir diğer kişiye iletmelidir.İŞ BAŞVURU FORMU

İş Başvuru Formunu doldurduktan sonra [email protected] adresine e-posta ile gönderiniz.